Το AGreekAdventure.gr συγχωνεύθηκε με το μεγάλο του "αδελφάκι": AGreekAdventure.com

Οι Ελληνικές Active και Outdoor επιχειρήσεις που θέλουν να προβάλλουν τις δράσεις στους στο Εξωτερικό μπορούν να το κάνουν πλέον από το .com, το οποίο είναι το πλέον κατάλληλο για αυτό το σκοπό.

Καλή συνέχεια!